Klasifikācija pēc bumboļsīpola lieluma

NAGC ieteic 6 bumbuļsīpolu lielumus, vadoties pēc to diametriem (cm) - sk. tabulā. Ja bumbuļsīpola diametrs pārsniedz 5 cm, tad amerikāņi tādus dēvē par jumbo (milzeņi).

Praktiskajā puķkopībā (amerikāņu un citzemju firmu katalogos) parasti piedāvā tikai trīs veida - lieluma gladiolu bumbuļsīpolus (neatšifrējot šo bumbuļsīpolu lielumus): L (large - lieli), M (medium - vidēji) un S (small - mazi).

Latvijā par 1 lieluma bumbuļsīpoliem parasti apzīmē tos, kuru diametrs pārsniez 3 cm, par II lieluma bumbuļsīpoliem tos, kuru diametrs ir no 2 līdz 3 cm, bet ar trešā lieluma bumbuļsīpoliem tos, kuru diametrs ir no1 līdz 2 cm. Par labu vairsīpoliņu sauc tādu, kas nebirst cauri sietam ar 5 mm lielām acīm. Tie ir vidējie skaitļi. Ir šķirnes, kuras pat vislabākajā dārza kultūrā neražo vairsīpoliņus lielākus par 3-4 mm, bet ir sastopamas ari šķirnes, kuru vairsīpoliņi nekad nav mazāki par 1 cm.

Amerikāņu klasifikācija
Lielums Bumbuļsīpola diametrs
Jumbo (milzeņi) lielāks par 5,1 cm
1 lielāks par 3,7 cm
2 3,2-3,7 cm
3 2,6-3,1 cm
4 1,9-2,5 cm
5 1,3-1,9 cm
6 0,9-1,3 cm
Latvijas klasifikācija
Lielums Bumbuļsīpola diametrs
1 lielāks par 3 cm
2 2-3 cm
3 1-2 cm