Klasifikācija pēc uzziedēšanas laika

Pēdējie burti šķirņes ierakstā norāda šķirnes uzziedēšanas laiku. Protams, šis laiks ir ļoti aptuvens, jo dienvidos un ziemeļos gladiolas attīstās dažādi. Atšķir ļoti agrīnas, agrīnas, vidēji agrīnas, vidējas, vidēji vēlīnas, vēlīnas un ļoti vēlīnas šķirnes. Uzziedēšanas laiku noteic pēc I lieluma bumbuļsīpola (diametrs lielāks par 3,7 cm) uzziedēšanas laika. Nākamajā tabulā uzrādīti aptuveni uzziedēšanas laiki. Uzziedēšanas laika nosaukumi (pirmā sleja) ir uzraksti latviešu un angļu valodā.

Uzziedēšanas laiks Pieņemtais apzīmējums Uzziedēšanas laiks dienās
ļoti agrīna / very early VE 66-70 dienās
agrīna / early E 71-74 dienās
vidēji agrīna / early middle EM 75-79 dienās
vidēja / middle M 80-84 dienās
vidēji vēlīna / late middle LM 85-90 dienās
vēlīna / late L 91-100 dienās
ļoti vēlīna / very late VL pēc 100 dienas

Taču Latvijas klimatiskajos apstākļos norādītais dienu skaits amerikāņu un dienvidu valstu šķirnēm no iestādīšanas līdz uzziedēšanai reti kad atbilst īstenībai. Praktiski vienmēr mums jāpieliek klāt kādas 10 līdz 30 dienas kā nu kurā vasarā.